ບໍລິການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ

ເຮົາໃຫ້ບໍລິການຈັດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງທ່ານໄປຍັງພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດ ການສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນ ເຊີ່ງລວມໄປເຖີງບໍລິການຮັບສິນຄ້າແລະຈັດສົ່ງສິນຄ້າທັງໄປ ແລະກັບໃນປະເທດລາວ , ກຳປູເຈຍ , ຫວຽດນາມ , ພະມ້າ ແລະ ມາເລເຊຍ
   
   
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
If you want to know costing, fees or charges.
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
ຫນ້າຫລັກ
© 2018 Sea Fly Services Co.,Ltd.   All right Reserved.