ບໍລິການຂົນສົ່ງທາງທະເລ

ບໍລິການ Full container load -  ບໍລິການຂົນສົ່ງທາງເຮືອແບບຕູ້ Container ທັງ 20 ຟຸດ ແລະ 40 ຟຸດ ໂດຍມີເຮືອອອກທຸກອາທິດໄປຍັງທ່າເຮືອອື່ນໆທົ່ວໂລກແລະຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ Shipment ຂອງທ່ານໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການຂົນສົ່ງ.

ບໍລິການ Less-than-container load - ບໍລິການຂົນສົ່ງທາງເຮືອແບບບໍ່ເຕັມຕູ້ ຫຼື LCL ໂດຍມີເຮືອອອກທຸກອາທິດໄປຮອດທ່າເຮືອອື່ນໆທົ່ວໂລກ

ບໍລິການ Sea/Air ບໍລິການຂົນສົ່ງທາງທະເລແລະທາງອາກາດ
- ເຫມາະສົມກັບສິນຄ້າທີ່ມີນ້ຳຫນັກຫຼືຈຳນວນຫລາຍ ກວ່າ ແຕ່ຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າໄປທາງເຮືອ ເຮົາຈຶ່ງສົ່ງສິນຄ້າຂອງທ່ານໄປທາງເຮືອ ແລະຂົນສົ່ງຕໍ່ດ້ວຍເຄື່ອງບິນ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍລົງ ແລະປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກວ່າໄປທາງເຄື່ອງບິນທັງໝົດ.
   
   
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
If you want to know costing, fees or charges.
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
ຫນ້າຫລັກ
© 2018 Sea Fly Services Co.,Ltd.   All right Reserved.