ບໍລິການແພັກກິ້ງ

ເມື່ອສິນຄ້າຂອງທ່ານມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເສຍຫາຍຫຼືມີມູນຄ່າສູງ ແລະຕ້ອງການແພັກກິ້ງທີ່ດີ ເຮົາມີບໍລິການແພັກກິ້ງທີ່ເໝາະສົມກັບສິນຄ້າຂອງທ່ານ ບໍລິການຂອງເຮົາປະກອບມີ :
- ແພັກກິ້ງສຳລັບສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່
- ແວັດຄຳ
- ອອກແບບແພັກກິ້ງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບສິນຄ້າ
- ອະໄລ່ຫຼືຊີ້ນສ່ວນລົດໃຫຍ່
- ແພັກກິ້ງສຳລັບເຄື່ອງໃຊ້ໃນບ້ານ
- ແພັກກິ້ງສຳລັບງານໂຄງການ
- ການລັບຊີ້ງເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສົ່ງ
- ແພັກກິ້ງເພື່ອປ້ອງກັນການກະທົບ
- ແພັກກິ້ງສຳລັບສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່

 


 

   
   
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
If you want to know costing, fees or charges.
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
ຫນ້າຫລັກ
© 2018 Sea Fly Services Co.,Ltd.   All right Reserved.