ບໍລິການ Door To Door

Door to Airport ບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ ໄປຮັບສິນຄ້າຢູ່ ຈຸດທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະຈັດສົ່ງໄປຍັງແອຣພອດປາຍທາງທົ່ວໂລກ considnee ຕ້ອງທຳການພິທີການທີ່ປາຍທາງ

Door to Door Service ບໍລິການຂົນສົ່ງຕັ້ງແຕ່ສະຖານທີ່ໂຮງງານຂອງລູກຄ້າທີ່ສົ່ງອອກ ຈົນໄປເຖິງສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ຊື້ ໂດຍທາງບໍລິສັດຈະດຳເນີນການທຳພິທີການ ນະປາຍທາງທີ່ດຳເນີນທາງກົມພາສີ , ຄ່າພາສີ ຂື້ນຢູ່ກັບມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າອ້າງອີງຕາມ Commercial Invoice ແລະຜູ້ຈ່າຍຄື Consignee
   
   
ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
If you want to know costing, fees or charges.
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
ຫນ້າຫລັກ
© 2018 Sea Fly Services Co.,Ltd.   All right Reserved.