ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ຊີ ຟາຍ ເຊີວິດ ຈຳກັດ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂື້ນເມື່ອປີ ພສ 2547ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຂົນສົ່ງທັງພາຍໃນ ແລະລະຫວ່າງປະເທດລວມທັງໃຫ້ບໍລິການຜ່ານພິທີການທາງພາສີ ເຊີ່ງມີສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ກຸງເທບມະ ຫານະຄອນ

ບໍລິສັດ ຊີຟາຍ ເຊີວິດປະກອບດ້ວຍພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊຳນານທາງດ້ານປະສົບການ ແລະພາສາ ບໍ່ວ່າຈະ ເປັນພາສາໄທ,ພາສາລາວ,ພາສາຝະລັ່ງເສດ,ພາສາອັງກິດ,ພາສາສະເປນ,ພາສາເຢຍລະມັນແລະພາສາ ຫວຽດ ນາມ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ຊີຟາຍ ເຊີວິດ ຈຳກັດ ມີການດຳເນີນງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດ ທິພາບເພາະໃນການຕິດ ຕໍ່ສື່ສານກັບປະເທດຕ່າງໆນັ້ນມີການໃຊ້ພາສາແຕກ ຕ່າງກັນໄປ.

ແລະໃນປີ 2010 ບໍລິສັດ ຊີຟາຍ ເຊີວິດ ໄດ້ເປິດສາຂາຂື້ນຕື່ມທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະການບໍລິການທີ່ທົ່ວເຖີງ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຕັ້ງຢູ່ເຮືອນເລກທີ່ 181 ຫນ່ວຍ 13 ບ້ານຈອມແຈ້ງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແຂວງກຳແພງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຊື່ງສະດວກທີ່ຈະຕິດຕໍ່ແລະດຳເນີນການກັບກົມພາສີ ທ່າດ່ານ ແລະທ່າອາກາດສະຍານ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ບໍລິສັດມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະຕອບຄຳຖາມ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະໃຫ້ບໍລິການດ້ານຂໍ້ມູນ ໃນທຸກໆດ້ານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຫຸ້ນ ສ່ວນແລະລູກຄ້າ ການປະຕິບັດງານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຄືການຂອງພວກເຮົາ.

ຄວາມສາມາດທາງດ້ານພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີປະສົບການເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ຊີຟາຍ ເຊີວິດ ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຈັດຫາ ບໍລິການໃນທຸກໆດ້ານເພື່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດເທົ່າທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຂົນສົ່ງລາຍໜື່ງຈະເຮັດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໄດ້ ບໍລິການຂອງພວກເຮົາປະກອບມີ:

- ບໍລິການດ້ານການຂົນສົ່ງທາງອາກາດແລະທະເລ
- ຍ້າຍເຄື່ອງແລະເຮັດການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະຈຳນວນຫລາຍ.
- ຈັດການທາງດ້ານເອກະສານ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ແລະຫຸ້ມຫໍ່ສຳລັບວຽກໂຄງການ
- ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າສົດແລະສິນຄ້າທີ່ມີຊ່ວງເວລາໃນການໝົດອາຍຸລະຍະສັ້ນແລະສັດທີ່ມີຊີວິດ.
- ການຂົນສົ່ງໄປຍັງປະເທດທີສາມ ການຜ່ານວິທີການດ້ານເອກະສານ ບໍລິເວນຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ ໄທແລະລາວ, ລະຫວ່າງປະເທດໄທແລະປະເທດພະມ້າ.

ວຽກຂອງພວກເຮົາຄືການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າ ແລະໃຫ້ຄວາມປອດໄພໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານໂດຍການໃຊ້ ລະບົບການສື່ສານແລະເທກໂນໂລຢີແບບໃໝ່ໆເຂົ້າມາປະຍຸກ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ການລົມກັນທາງອ່ອນລາຍ ,ໃຫ້ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະຄຳປຶກສາ ລວມໄປເຖິງການເຮັດໃບສະເໜີລາຄາໃຫ້ທ່ານໄດ້ທັນທີ )

ໃຫ້ບໍລິສັດ ຊີຟາຍ ເຊີວິດ ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາຂອງທ່ານ ດ້ານການຂົນສົ່ງທັງປະເທດໄທແລະປະເທດລາວ
 

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
If you want to know costing, fees or charges.
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
ຫນ້າຫລັກ
© 2018 Sea Fly Services Co.,Ltd.   All right Reserved.