ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

        ບໍລິສັດ ຊີຟາຍ ເຊີວິດປະກອບດ້ວຍພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊຳນານທາງດ້ານປະສົບການ ແລະພາສາ ບໍ່ວ່າຈະ ເປັນພາສາໄທ,ພາສາລາວ,ພາສາຝະລັ່ງເສດ, ພາສາອັງກິດ,ພາສາສະເປນ,ພາສາເຢຍລະມັນແລະພາສາ ຫວຽດ ນາມ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ຊີຟາຍ ເຊີວິດ ຈຳກັດ ມີການດຳເນີນງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດ ທິພາບເພາະໃນການຕິດ ຕໍ່ສື່ສານກັບປະເທດຕ່າງໆນັ້ນມີການໃຊ້ພາສາແຕກ ຕ່າງກັນໄປ.  ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
If you want to know costing, fees or charges.
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
ຫນ້າຫລັກ
© 2018 Sea Fly Services Co.,Ltd.   All right Reserved.